Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 18 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Individueel klachtrecht bij internationale mensenrechtenverdragen (34.775 VI) (T02604)

- T02051, T02355 en T02604

Toezeggingen inzake ratificatie van drie facultatieve protocollen

Het lid Strik (GroenLinks) heeft aangegeven een aanvulling op de geagendeerde conceptbrief aan te leveren. De brief zal nog vóór de kerst verzonden worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren