Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 18 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten (31.996)

-
Toezegging T02550 - Kwaliteit AMvB's ambulante gedwongen zorg

Brief van de minister van VWS van 11 december 2018 in reactie op brief van 28 september 2018 (verslag schriftelijk overleg 25424 / 31996 / 32399, J)

De commissie neemt de brief van 11 december 2018 voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer