Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 4 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren (35.012)

- 35016

Mogelijke toewijzing extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement

De commissie brengt blanco eindverslag uit en stelt voor op 11 december 2018 over het wetsvoorstel te stemmen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman