Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 4 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Deactivering van de quotumheffing (34.956)

-
34352, A

Brief van de staatssecretaris van SZW van 20 november 2018 inzake contouren vereenvoudiging Wet banenafspraak

De commissie neemt de brief (34352, A) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren