Stemmen vanuit buitenland eenvoudigerDe Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel Vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Dit wetsvoorstel wijzigt de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming teneinde het stemmen vanuit het buitenland te vereenvoudigen. Het wetsvoorstel werd afgedaan als hamerstuk.

Eerste Kamer op 30 oktober 2018
Grotere versie foto

Zo wordt nu geregeld dat ook andere enveloppen dan de toegezonden oranje retourenveloppe gebruikt mogen worden voor het verzenden van stemmen naar het briefstembureau. Verder is de mogelijkheid gecreëerd voor het instellen van briefstembureaus in grensgemeenten in Nederland, waardoor Nederlanders die over de grens wonen hun briefstem kunnen afgeven bij die gemeente. Ten slotte is met de Wijzigingswet in de Kieswet het gebruik van de lijst van personen die per brief mogen stemmen en de eis om bepaalde stukken per diplomatieke post te verzenden vervallen.

Stemoverzicht Eerste Kamer dinsdag 4 december


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Eerste Kamer op 30 oktober 2018
Afbeelding 1 - Eerste Kamer op 30 oktober 2018