Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN) van 27 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027 (34.998)

- Nadere kabinetsappreciatie voorstellen Eigen Middelen Besluit

De commissies besluiten het agendapunt aan te houden tot na verslag van het betreffende VAO hierover in de Tweede Kamer.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman