Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 27 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2018 (34.841)

- E170014

Witboek over de toekomst van Europa

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake uitkomsten maatschappelijke consultaties over de toekomst van de Europese Unie (d.d. 16 november 2018) en van de bijbehorende rapporten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman