Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 27 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.992 (R2034))

- T02290 - Facultatief protocol

Brief van de minister van VWS van 19 november 2018 in reactie op de brief van 5 oktober 2018 (verslag nader schriftelijk overleg 24170, D)

De leden Ganzevoort (GroenLinks) en Don (SP) zullen inbreng leveren voor nader schriftelijk overleg. De conceptbrief op basis van deze inbreng, zal per e-mail worden verspreid onder de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer