Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 6 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten (31.996)

-
Toezegging T02562 - Euthanasie

Brief van de minister van VWS van 31 oktober 2018 in reactie op brief van 28 september 2018 (verslag schriftelijk overleg 31996, G)

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 13 november 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer