Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 6 november 2018
1. 34878

Wet register onderwijsdeelnemers

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bruijn) en GroenLinks (Ganzevoort).

2. T02620

Toezegging Beleidsbrief toegankelijkheid hoger onderwijs (34.911)

De bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 oktober 2018 inzake toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs wordt aangehouden tot na de ontvangst van de nog te verschijnen Strategische Agenda. De commissie wenst daarbij tevens het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW inzake essays digitalisering in het hoger onderwijs (34355, F) te betrekken. Toezegging T02620 wordt als deels voldaan aangemerkt. De staf vraagt na of de Strategische Agenda ook rechtstreeks naar de Eerste Kamer wordt gestuurd.

3. Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

De voorlopige inschatting van de commissie is dat een debat over de begroting voor OCW wenselijk noch noodzakelijk is.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman