35.000, F

Motie-Kuiper (ChristenUnie) en Sent (PvdA) c.s. over een toekomstgerichte beschouwing over de vraag hoe de doelstelling van brede welvaart dichterbij gebracht kan wordenIn deze motie wordt de regering verzocht het advies van de Raad van State te behartigen waarin gevraagd wordt jaarlijks bij de Miljoenennota een toekomstgerichte beschouwing te voegen over de vraag hoe de regering de doelstelling van brede welvaart dichterbij brengt.Kerngegevens

nummer 35.000, F
ingediend 30 oktober 2018
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Ingetrokken op 30 oktober 2018.
indiener(s) R. Kuiper (ChristenUnie)
E.M. Sent (PvdA)
mede ondertekend door P. Ester (ChristenUnie)
J.E.A.M. Nooren (PvdA)
A. Postema (PvdA)
J.G. Vlietstra (PvdA)
dossier(s) Miljoenennota 2019 (35.000)