Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening (29.447)

-
Actualiteitenbrief bloedvoorziening 2018

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 4 oktober 2018 (EK 29447, K)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer