Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 9 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet modernisering kleineondernemersregeling (35.033)

- Rondvraag

De voorzitter inventariseert de beschikbaarheid van de woordvoerders voor een eventuele plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2019 op 17 en 18 december 2018, mocht de behandeling van het pakket in de Tweede Kamer enige vertraging oplopen. Vooralsnog is de plenaire behandeling voorzien voor 10 en 11 december 2018.

Het lid Van Apeldoorn (SP) informeert naar de spreektijden voor de Algemene financiële beschouwingen. De commissie meent dat geen maximum spreektijden vastgesteld hoeven te worden wanneer de fracties enige zelfbeperking aan de dag leggen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren