Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33.182)

- 33182,M

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van SZW van 28 september 2018 ter beantwoording van de nadere vragen inzake de evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren