Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Monitoring informatievoorziening (33.506) (T02597)

- Toezeggingen actief donorregistratiesysteem: T02595, T02597, T02589, T02590

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 20 september 2018 inzake het communicatieplan nieuwe Donorwet (33506, X en bijlagen)

De commissie besluit:
- toezegging T02595 als openstaand te blijven beschouwen in afwachting van de beantwoording van door de Tweede Kamer gestelde vragen;
- toezegging T02597 als openstaand te blijven beschouwen;
- toezegging T02589 als openstaand te blijven beschouwen in afwachting van de evaluatie; en,
- toezegging T02590 als openstaand te blijven beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer