Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Jaarlijkse rapportage aan het parlement over de premieontwikkeling bij de pensioenfondsen (33.610 / 33.847) (T01964)

-
T01964 - Toezegging Jaarlijkse rapportage aan het parlement over de premieontwikkeling bij de pensioenfondsen

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ontwikkeling van de pensioenpremies; Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen

De commissie besluit de conceptbrief aan de minister van SZW inzake de ontwikkeling van de pensioenpremies ongewijzigd vast te stellen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren