Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180018 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu

- Circulaire economie: richtlijnvoorstel vermindering effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu

Brief van de staatssecretaris van I&W van 17 september 2018 in reactie op de brief van 18 juli 2018 (verslag schriftelijk overleg 32852, C)

De commissies besluiten de brief van 17 september 2018 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer