35.000 VII

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 4 december 2018 aangenomen.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en PVV.

Tegen: PvdD en FvD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2018 als hamerstuk afgedaan. De PvdD-fractie is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2018

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-142] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-142] documenten