35.000 XVII

Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 4 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie.

Tegen: PVV, PvdD en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, OSF, SP, D66 en 50PLUS.

Tegen: PvdD en PVV.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2018

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-92] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-92] documenten