35.016

Mogelijke toewijzing extra zetels voor Nederland in het Europees ParlementDit wetsvoorstel voorziet in een regeling voor de toewijzing van drie extra zetels die Nederland in verband met de voor maart 2019 voorziene maar mogelijk uitgestelde terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) na de verkiezingen in mei 2019 in het Europees Parlement mag gaan vervullen.

Nederland heeft nu nog 26 zetels in het Europees Parlement en na de Brexit worden dat er 29. Omdat nog niet zeker is dat de terugtrekking afgerond is voor de eerstvolgende verkiezing van het Europees parlement in Nederland op 23 mei 2019, kan het gebeuren dat deze extra zetels aan Nederland worden toegekend nadat de uitslag van de verkiezing is vastgesteld. Het wetsvoorstel bevat een regeling voor de wijze waarop in dat geval wordt berekend welke lijsten in aanmerking komen voor een extra zetel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 20 november 2018 aangenomen.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FvD.

Tegen: PVV.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 december 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SP, PvdA, SGP, ChristenUnie, VVD, CDA, 50PLUS, OSF, D66, GroenLinks en PvdD.

Tegen: PVV.


Kerngegevens

ingediend

7 september 2018

titel

Regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Deze wet vervalt met ingang van 1 september 2024.

Documenten