34.808, I

Motie-Van Strien (PVV) c.s. over de opzegging van bankrekeningen van politiek prominente personenIn deze motie wordt de regering verzocht om banken, bij een discussie en geschil met een politiek prominent persoon (PPP), of hun geassocieerden, over de door de betreffende PPP, respectievelijk geassocieerde, aan te leveren informatie, te verbieden de betreffende PPP zijn of haar rekening op te zeggen, alvorens het geschil volledig is afgehandeld door het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) en ten nadele van de PPP uitvalt, òf voordat officieel is vastgesteld dat de PPP frauduleus gehandeld heeft.Kerngegevens

nummer 34.808, I
ingediend 10 juli 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 10 juli 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PVV stemde voor.
indiener(s) G.A. van Strien (PVV)
mede ondertekend door P. van Dijk (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
D.J. van der Sluijs (PVV)
dossier(s) Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (34.808)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)