34.854, L

Motie-Sini (PvdA) c.s. over een onderzoek naar de doeltreffendheid en de effecten van de wetIn deze motie wordt de regering verzocht de doeltreffendheid en de effecten van de Wet raadgevend referendum te onderzoeken en deze Kamer daarover binnen zes maanden te informeren.Kerngegevens

nummer 34.854, L
ingediend 3 juli 2018
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 10 juli 2018 en nader aangehouden op 21 mei 2019 waarmee de vervaltermijn met zes maanden was verlengd. Op 10 maart 2020 is de motie op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer vervallen.
indiener(s) M. Sini (PvdA)
mede ondertekend door H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
F. Köhler (SP)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
J.G. Nagel (50PLUS)
dossier(s) Intrekking van de Wet raadgevend referendum (34.854)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)