34.723, F

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de warmtevoorziening op het Binnenhof na de renovatieIn deze motie wordt de regering verzocht er zorg voor te dragen dat het Binnenhof na de renovatie indien redelijkerwijs mogelijk vrij zal zijn van aardgasaansluitingen en de bronnen van de warmtenetten waarop het Binnenhof is aangesloten duurzaam zijn en vrij van de uitstoot van broeikasgassen.Kerngegevens

nummer 34.723, F
ingediend 26 juni 2018
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 3 juli 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
H. ten Hoeve (OSF)
M.P. Meijer (SP)
J.G. Nagel (50PLUS)
C. Teunissen (PvdD)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet (34.723)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)