34.723, E

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over voorrang van warmtebronnen die vrij zijn van de uitstoot van broeikasgassenIn deze motie wordt de regering verzocht uitbreiding van warmtenetten afhankelijk te maken van de voorwaarde dat warmtebronnen die vrij zijn van de uitstoot van broeikasgassen voorrang krijgen.Kerngegevens

nummer 34.723, E
ingediend 26 juni 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 3 juli 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
H. ten Hoeve (OSF)
M.P. Meijer (SP)
J.G. Nagel (50PLUS)
C. Teunissen (PvdD)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet (34.723)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)