34.775 VI, V

Motie-Duthler (VVD) c.s. over digitale transformatieIn deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken of en op welke wijze het proces van digitale transformatie nadere normering behoeft en daarbij specifiek aandacht te besteden aan het waarborgen van de vrijheid van informatie en het creëren van een level playing field zodat vrije en eerlijke concurrentie tussen aanbieders van producten en diensten op het gebied van digitale transformatie mogelijk wordt. De regering wordt ook verzocht na te gaan op welke wijze in internationaal verband de uit dit onderzoek voortvloeiende acties opgepakt kunnen worden en de Kamer over de uitkomsten hiervan te informeren.Kerngegevens

nummer 34.775 VI, V
ingediend 22 mei 2018
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Aangehouden op 22 mei 2018 en op 5 maart 2019 ingetrokken.
indiener(s) A.W. Duthler (VVD)
mede ondertekend door M.H. Bikker (ChristenUnie)
D.J.H. van Dijk (SGP)
A. Jorritsma-Lebbink (VVD)
J.M. Schouwenaar (VVD)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (34.775 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)

Bijzonderheden

De motie werd op 22 mei 2018 aangehouden in afwachting van een voor het zomerreces 2018 te ontvangen brief van de minister voor Rechtsbescherming.

Deze motie werd ingediend tijdens het tweede debat over de staat van de rechtsstaat.