34.775 VI, T

Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over de evaluatie van de contraterrorismewetgevingIn deze motie wordt de regering verzocht de contraterrorismewetgeving in samenhang te evalueren waarbij ook het decentrale bestuur betrokken wordt.Kerngegevens

nummer 34.775 VI, T
ingediend 22 mei 2018
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 29 mei 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.
indiener(s) M.H. Bikker (ChristenUnie)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
S.C. van Bijsterveld (CDA)
D.J.H. van Dijk (SGP)
A.W. Duthler (VVD)
P. Ester (ChristenUnie)
R.F. Ruers (SP)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
J.G. Vlietstra (PvdA)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (34.775 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 16 maart 2021 gesproken voer de uitvoering van deze motie (EK 34.775 / 34.359, AY). Bij bespreking van de brief van de minister van J&V (34 775 VI / 34 359, AY) op 2 maart 2021 is ten onrechte opgemerkt dat het WODC-onderzoek niet zal ingaan op de samenhang van wet- en regelgeving. Het WODC geeft in de programmering echter aan dat deze samenhang wel zal worden onderzocht.

De commissie voor J&V heeft bij brief van 25 juni 2020 in het kader van de motie Bikker c.s. (EK 34.775, T) vragen gesteld over de brief van de minister van J&V van 8 april 2020 ter aanbieding van (de beleidsreactie op) het rapport Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (EK, C met bijlagen).

Deze motie werd ingediend tijdens het tweede debat over de staat van de rechtsstaat.