34.775 VI, N

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het intrekken van verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd voor Syrische asielzoekersIn deze motie wordt de regering verzocht om alle verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd voor Syrische asielzoekers in te trekken en geen nieuwe verblijfsvergunningen meer te verstrekken.Kerngegevens

nummer 34.775 VI, N
ingediend 20 februari 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus op 6 maart 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen de fractie van de PVV stemde voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door R.G.J. Dercksen (PVV)
P. van Dijk (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
C.J. Kok (PVV)
D.J. van der Sluijs (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (34.775 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)