34.775, O

Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over de marginale druk in het inkomensbeleidIn deze motie wordt de regering verzocht jaarlijks bij de Prinsjesdagstukken te rapporteren over de ontwikkeling van de marginale druk, zowel over de gemiddelde marginale druk, de 5- en 95-procentpercentielen als voor de groep(en) met de extreemste marginale druk. Tevens wordt de regering verzocht in de jaarlijkse besluitvorming in aanloop naar de Miljoenennota, Rijksbegroting en het Belastingplan expliciet na te gaan hoe de extremen in marginale druk verder verminderd kunnen worden.Kerngegevens

nummer 34.775, O
ingediend 12 december 2017
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De PVV-fractie stemde tegen.
indiener(s) P. Ester (ChristenUnie)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
M.L.A. van Rij (CDA)
P. Schalk (SGP)
M.P.M. van de Ven (VVD)
dossier(s) Miljoenennota 2018 (34.775)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

Op 19 december 2017 vond voor de stemming met betrekking tot deze motie een korte heropening van de Algemene financiële beschouwingen en de behandeling van het pakket Belastingplan 2018 in derde termijn plaats.