34.775, D

Motie-Kox (SP) c.s. over het komen tot een reductiedoelstelling ten einde de armoede onder kinderen structureel te verlagenIn deze motie wordt de regering verzocht om in lijn met een aanbeveling van de SER tot een voorstel te komen tot een doelstelling voor de reductie van kinderarmoede en daarmee de armoede onder kinderen daadwerkelijk te verlagen.Kerngegevens

nummer 34.775, D
ingediend 5 december 2017
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 5 december 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.
indiener(s) M.J.M. Kox (SP)
mede ondertekend door M.A.M. Barth (PvdA)
N.K. Koffeman (PvdD)
J.G. Nagel (50PLUS)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2018 (34.775)

Bijzonderheden

Op 26 mei 2020 debatteerde de Eerste Kamer met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van deze motie. Tijdens dit debat is de eerder aangehouden motie-Kox (SP) c.s. over armoede onder kinderen (EK 35.000, C) door de indiener ingetrokken.

De Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL) hebben op 21 april 2020 het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 april 2020 (EK 35.300 XV / 35.300 IV, G) over voorstellen om de reductiedoelstelling voor kinderarmoede meer kwantificeerbaar vorm te geven voor kennisgeving aangenomen.

De commissies voerden op 21 januari 2020 een mondeling overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de reductiedoelstelling kinderarmoede. Bij het overleg werd de brief van de staatssecretaris van SZW van 19 december 2019 (EK 35.300 XV / 35.300 IV, D) naar aanleiding van de tijdens de Algemene financiële beschouwingen 2019 gedane toezegging (T02801) over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van deze motie betrokken. Van het mondeling overleg zijn een woordelijk verslag (EK 35.300 XV / 35.300 IV, E herdruk) en een videoverslag beschikbaar.

De commissies bespraken op 5 november 2019 de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 oktober 2019 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, I met bijlage) over de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede en het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van 28 oktober 2019 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, J) naar aanleiding van een eerder verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van 10 september 2019 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, H) over dit onderwerp.

De commissies hadden eerder al een verslag van een schriftelijk overleg (EK 35.000 XV / 35.000 IV, F) met de staatssecretaris over haar brief van 1 april 2019 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, D) over dit onderwerp uitgebracht.

De Commissie SZW had op 4 december 2018 de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2018 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, A) over de tussentijdse evaluatie van de inzet van extra middelen voor de bestrijding van armoede onder kinderen (naar aanleiding van de toezegging 'Mogelijke reductiedoelstelling kinderarmoede' (T02581)) voor kennisgeving aangenomen. De commissie besloot dit onderwerp opnieuw te agenderen, zodra de aangekondigde kabinetsreactie op een verkenning van CPB, SCP en CBS ontvangen is.

Op 11 september 2018 had de commissie het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW van 6 september 2018 (EK 34.775, AI) over de brief van de staatssecretaris van 6 april 2018 (EK 34.775, Y) met de kabinetsreactie op het SER-advies 'Opgroeien zonder armoede'PDF-document en op het rapport 'Alle kinderen kansrijk'PDF-document van de Kinderombudsman (naar aanleiding van een eerder verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris over de kabinetsreactie van 20 juni 2018 (EK 34.775, AD), de toezegging 'Armoede bij kinderen' (T02494), deze motie en de gewijzigde motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het terugdringen van de armoede onder kinderen in Nederland (EK 34.300, AB)) voor kennisgeving aangenomen.

Op 4 juli 2017 sprak de commissie met een delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) over het SER-advies 'Opgroeien zonder armoede'.

Zie ook: