CXXIV, C

Motie-De Graaf (D66) c.s. over de verhoging van de fractiebudgettenIn deze motie wordt de Huishoudelijke Commissie verzocht bij de Raming voorstellen te doen tot een redelijke verhoging van de fractiebudgettenKerngegevens

nummer CXXIV, C
ingediend 24 oktober 2017
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Ingetrokken op 24 oktober 2017.
indiener(s) Th.C. de Graaf (D66)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
R. Kuiper (ChristenUnie)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
J.G. Nagel (50PLUS)
P. Schalk (SGP)
E.M. Sent (PvdA)
dossier(s) Verslag van de Tijdelijke Commissie Werkwijze Eerste Kamer (CXXIV)