34.377, F

Motie-Sini (PvdA) c.s. over het betrekken van lijstencombinaties en het stelsel van restzetelverdeling bij het onderzoek van de staatscommissie parlementair stelselIn deze motie wordt de regering verzocht de staatscommissie parlementair stelsel te vragen om in haar onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het parlementaire stelsel het afschaffen of handhaven van de lijstencombinaties en het stelsel van restzetelverdeling te betrekken.

Tevens spreekt de Eerste Kamer in deze motie uit dat het wenselijk is de verdere behandeling van het onderhavige wetsvoorstel aan te houden totdat de staatscommissie haar onderzoek heeft afgerond en het rapport is besproken in de Eerste Kamer.Kerngegevens

nummer 34.377, F
ingediend 20 juni 2017
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 27 juni 2017 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, ChristenUnie, PvdA, CDA, GroenLinks en OSF stemden voor.
indiener(s) M. Sini (PvdA)
mede ondertekend door M.H. Bikker (ChristenUnie)
H. ten Hoeve (OSF)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
P. Schalk (SGP)
dossier(s) Afschaffing van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (34.377)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)