34.552 / 34.553 / 34.554 / 34.555 / 34.545 / 34.527, J

Motie-Köhler (SP) en Vos (GroenLinks) over het stellen van substance-eisen aan vennootschappenIn deze motie wordt de regering verzocht binnen een half jaar te komen met voorstellen voor substance-eisen voor vennootschappen.Kerngegevens