34.459, D

Motie-Sietsma (ChristenUnie) c.s. over het respecteren van de autonomie van de omroepenIn deze motie wordt de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht te borgen dat bij invulling van de taken door het bestuur van de NPO de autonomie van de omroepen gerespecteerd wordt en daarover jaarlijks beide Kamers te rapporteren.Kerngegevens

nummer 34.459, D
ingediend 11 oktober 2016
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 25 oktober 2016 verworpen na stemmen bij zitten en opstaan. SGP, ChristenUnie, CDA, PvdD, 50PLUS en SP stemden voor.
indiener(s) H.H. Sietsma (ChristenUnie)
mede ondertekend door J.J. Atsma (CDA)
A.M.V. Gerkens (SP)
J.G. Nagel (50PLUS)
P. Schalk (SGP)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst (34.459)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)