33.694, L

Gewijzigde motie-Kuiper (ChristenUnie) c.s. over het nakomen van financiële internationale bondgenootschappelijke verplichtingen in NAVO-verbandIn deze motie wordt de regering verzocht de Kamers zo spoedig mogelijk inzicht te geven in het ontwerp van een meerjarig financieel kader, dat duidelijk maakt hoe het Nederlandse defensie-budget zich zal ontwikkelen in het licht van de 2%-norm van de NAVO.Kerngegevens

nummer 33.694, L
ingediend 31 mei 2016
gewijzigd 7 juni 2016
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 7 juni 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks, PvdD, SP en PVV stemden tegen.
indiener(s) R. Kuiper (ChristenUnie)
mede ondertekend door D.J.H. van Dijk (SGP)
H. ten Hoeve (OSF)
F.E. van Kappen (VVD)
H.P.M. Knapen (CDA)
dossier(s) Internationale Veiligheidsstrategie (33.694)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)