33.258 / 34.105, J

Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over de informatiepositie van het Openbaar MinisterieIn deze motie wordt de regering verzocht een voorstel te doen zodat het wettelijke kader voor de informatiepositie van het Openbaar Ministerie ten aanzien van het Huis voor klokkenluiders vergelijkbaar wordt aan de positie volgend uit de betreffende bepalingen van de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid.Kerngegevens


Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 12 september 2017 de brief van de minister van BZK van 11 juli 2017 over de relatie Huis voor klokkenluiders-Openbaar Ministerie en over protocollen met inspecties en andere instanties (EK 33.258 / 34.105, O) voor kennisgeving aangenomen.