34.264, M

Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over het opnemen van budget en ruimte in de prestatieovereenkomst tussen de regering en de NPO voor levensbeschouwelijke programmeringIn deze motie wordt de regering verzocht om in de prestatieovereenkomst tussen de regering en de NPO op te nemen dat het bedrag van minimaal 12 miljoen euro per jaar toekomt aan programmering die voorheen verzorgd werd door de 2.42-omroepen;

verzoekt de regering om voorts te bevestigen dat de NPO daarnaast ruimte en budget vrij blijft maken voor brede levensbeschouwelijke programmering en dit vast te leggen in de prestatieovereenkomst.Kerngegevens

nummer 34.264, M
ingediend 1 maart 2016
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 15 maart 2016 aangenomen. PvdD, 50PLUS en PVV stemden tegen.
indiener(s) M.H. Bikker (ChristenUnie)
mede ondertekend door P.C. Krikke (VVD)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
P. Schalk (SGP)
P. Schnabel (D66)
E.M. Sent (PvdA)
dossier(s) Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst (34.264)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)