33.348, J

Motie-Meijer (SP) c.s. over een wettelijke basis voor een gebalanceerde samenstelling van faunabeheereenhedenIn deze motie wordt de regering verzocht te bewerkstelligen dat een gebalanceerde samenstelling van de faunabeheereenheden een wettelijke basis krijgt.Kerngegevens

nummer 33.348, J
ingediend 8 december 2015
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Ingetrokken op 8 december 2015
indiener(s) M.P. Meijer (SP)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
R. Kuiper (ChristenUnie)
P. Schnabel (D66)
C. Teunissen (PvdD)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Wet natuurbescherming (33.348)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)