34.058, G

Motie-Flierman (CDA) c.s. inzake evaluatie van het nationaal energie akkoordIn deze motie wordt de regering verzocht in de eerste helft van 2016 de eerste, brede evaluatie van het nationaal energie akkoord voor te leggen aan de Kamer;en in samenhang daarmee tegelijkertijd de partiële herziening van het Nationaal Waterplan aan de Kamer voor te leggen;en eerst na de besluitvorming over voornoemde stukken Kavelbesluiten inzake locaties voor de Hollandse Kust of de Wadden te nemen.Kerngegevens

nummer 34.058, G
ingediend 16 juni 2015
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 23 juni 2015. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) A.H. Flierman (CDA)
mede ondertekend door L.C. Brinkman (CDA)
W.B. Hoekstra (CDA)
N.J.J. van Kesteren (CDA)
H.P.M. Knapen (CDA)
dossier(s) Wet windenergie op zee (34.058)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)