34.083, F

Motie-Reuten (SP) over compensatie voor gemeenten bij verdringing van werkgelegenheid voor werklozenIn deze motie wordt de regering verzocht om, voor zover verdringing van potentiële werkgelegenheid voor werklozen, zich voordoet, de gemeenten daarvoor te compenseren.Kerngegevens

nummer 34.083, F
ingediend 19 mei 2015
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Ingetrokken op 19 mei 2015
indiener(s) G.A.T.M. Reuten (SP)
dossier(s) Versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd (34.083)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)