33.694, C

Motie-Schrijver (PvdA) c.s. over een formele status van de OVSEIn deze motie wordt de regering opgeroepen om, indachtig artikel 90 Grondwet, op korte termijn initiatieven te nemen om te komen tot erkenning van de internationale rechtspersoonlijkheid, privileges en immuniteiten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), en het draagvlak te verkennen voor het op verdragsmatige leest schoeien van de doelstellingen, taken en structuur van de OVSE. De regering wordt verzocht de Kamer hier uiterlijk 1 december 2015 over te berichten.Kerngegevens

nummer 33.694, C
ingediend 24 maart 2015
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 31 maart 2015 aangenomen.De fractie van de PVV stemde tegen.
indiener(s) N.J. Schrijver (PvdA)
mede ondertekend door R.H.L.M. van Boxtel (D66)
H. Franken (CDA)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
F.E. van Kappen (VVD)
M.J.M. Kox (SP)
dossier(s) Internationale Veiligheidsstrategie (33.694)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)