33.972, N

Motie-Backer (D66) c.s. over toekomstige wijzigingen van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsenIn deze motie wordt de regering verzocht beide Kamers voorafgaand aan de vaststelling van beleidsmatige wijzigingen van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen, waarvan een effect te verwachten is op de governance van de pensioenfondsen (o.a. invulling van het prudent person beginsel), te informeren en hierbij nadrukkelijk aan te geven wat het mogelijke effect zou kunnen zijn op de nakoming van de pensioentoezegging.Kerngegevens

nummer 33.972, N
ingediend 16 december 2014
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 16 december 2014 aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SP, GroenLinks, D66 en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) J.P. Backer (D66)
mede ondertekend door H.G.J.M. Beckers (VVD)
P. Ester (ChristenUnie)
A. Postema (PvdA)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Wet aanpassing financieel toetsingskader (33.972)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)