33.972, K

Motie-Elzinga (SP) c.s. over het meerekenen van de werkelijke bufferIn deze motie wordt de regering verzocht in de concept Algemene Maatregel van Bestuur, artikel 15, 3e lid, aan te passen opdat de werkelijke buffer wordt meegerekend in plaats van een fictieve buffer.Kerngegevens

nummer 33.972, K
ingediend 16 december 2014
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 16 december 2014 verworpen. PVV, CDA, SP, PvdD en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) A. Elzinga (SP)
mede ondertekend door W.B. Hoekstra (CDA)
C.J. Kok (PVV)
J.G. Nagel (50PLUS)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Wet aanpassing financieel toetsingskader (33.972)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)