33.891, M

Motie-Popken (PVV) c.s. inzake wettelijke verankering van verblijfsrechten voor bewoners van zorginstellingenIn deze motie wordt de regering verzocht de bepalingen uit de 'Beginselenwet AWBZ-zorg' over te nemen in de Wet langdurige zorg.Kerngegevens

nummer 33.891, M
ingediend 25 november 2014
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 2 december 2014 verworpen. 50PLUS, OSF, PvdD, SP en PVV stemden voor.
indiener(s) G.J.F. Popken (PVV)
mede ondertekend door M.J. van Beek (PVV)
M.A.J.L. Frijters-Klijnen (PVV)
N.K. Koffeman (PvdD)
C.J. Kok (PVV)
A. Kops (PVV)
C.A. de Lange (OSF)
J.G. Nagel (50PLUS)
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) Wet langdurige zorg (33.891)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)