CVIII, I

Motie-Duthler (VVD) c.s. over verbetering betrouwbaarheid DigiDIn deze motie wordt de regering verzocht tempo te maken met het verbeteren van of het ontwikkelen van alternatieven voor DigiD, en de Kamer voor het einde van het jaar over de voortgang te informeren.Kerngegevens

nummer CVIII, I
ingediend 23 september 2014
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen is aangenomen op 7 oktober 2014.
indiener(s) A.W. Duthler (VVD)
mede ondertekend door R.H.L.M. van Boxtel (D66)
H. Franken (CDA)
A.M.V. Gerkens (SP)
J.M. Schouwenaar (VVD)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
K.G. de Vries (PvdA)
dossier(s) Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CVIII)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)

Bijzonderheden

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van 25 maart 2015 inzake voortgang verbeteren en ontwikkelen alternatieven voor DigiD (CVIII, Q) is op 31 maart 2015 voor kennisgeving aangenomen.