33.841, Q

Motie-Slagter-Roukema (SP) c.s. om de invoering van de wet uit te stellen tot 1 januari 2016In deze motie wordt de regering verzocht de invoering van de Wmo 205 uit te stellen tot 1 januari 2016 zodat de gemeenten in staat zijn aan alle hen door de wet opgelegde verplichtingen te voldoen.Kerngegevens

nummer 33.841, Q
ingediend 8 juli 2014
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na hoofdelijke stemming op 8 juli 2014 met 32 stemmen voor en 41 stemmen tegen verworpen.
indiener(s) T.M. Slagter-Roukema (SP)
mede ondertekend door A.H. Flierman (CDA)
N.K. Koffeman (PvdD)
C.A. de Lange (OSF)
J.G. Nagel (50PLUS)
dossier(s) Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (33.841)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)