33.841, O

Motie-Barth (PvdA) c.s. om bij het verdeelmodel voor de verdeling van het budget Wmo 2015 rekening te houden met sociaal-economische, demografische en gezondheidsverschillen tussen de gemeentenIn deze motie wordt de regering verzocht om bij het objectieve verdeelmodel voor de verdeling van het budget WMO 2015 vanaf 2015 rekening te houden met sociaal-economische, demografische en gezondheidsverschillen tussen de gemeentenKerngegevens

nummer 33.841, O
ingediend 8 juli 2014
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na hoofdelijke stemming op 8 juli 2014 met 62 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen.
indiener(s) M.A.M. Barth (PvdA)
mede ondertekend door H.M. Dupuis (VVD)
A.H. Flierman (CDA)
R. Kuiper (ChristenUnie)
M.C. Scholten (D66)
T.M. Slagter-Roukema (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (33.841)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)