33.841, N

Motie-Flierman (CDA) c.s. over het waarborgen van de continuïteit van onafhankelijke cliëntondersteuningIn deze motie wordt de regering verzocht voor 1 oktober 2014 afdoende waarborgen te creëren die moeten bijdragen aan het gegarandeerd continueren van de onafhankelijke cliëntondersteuning in alle gemeenten.Kerngegevens

nummer 33.841, N
ingediend 8 juli 2014
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na hoofdelijke stemming op 8 juli 2014 met 72 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.
indiener(s) A.H. Flierman (CDA)
mede ondertekend door M.A.M. Barth (PvdA)
R. Kuiper (ChristenUnie)
T.M. Slagter-Roukema (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (33.841)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)