25.087, H

Motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over het waarborgen van de belangen van burgers van ontwikkelingslanden en van de handhaving van internationale mensenrechtenstandaardenIn deze motie wordt de regering verzocht voorstellen te doen hoe bij de totstandkoming van belastingverdragen de belangen van burgers van ontwikkelingslanden en de handhaving van internationale mensenrechtenstandaarden beter gewaarborgd worden en de Kamer hierover te informeren.Kerngegevens

nummer 25.087, H
ingediend 21 januari 2014
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 10 juni 2014 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) M.M. de Boer (GroenLinks)
mede ondertekend door A. Elzinga (SP)
M.J.M. Kox (SP)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Internationaal fiscaal (verdrags)beleid (25.087)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)