33.819, H

Motie-Nagel (50PLUS) c.s. over een beleidsvisie over het toekomstig woonstelselIn deze motie wordt de regering verzocht op korte termijn een beleidsvisie over het toekomstig woonstelsel te presenteren.Kerngegevens

nummer 33.819, H
ingediend 17 december 2013
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Ingetrokken op 17 december 2013
indiener(s) J.G. Nagel (50PLUS)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
N.K. Koffeman (PvdD)
R.F. Ruers (SP)
A. Vliegenthart
dossier(s) Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (33.819)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)