33.819, G

Motie-Van Dijk (PVV) c.s. over het afzien van de plannen tot het invoeren van een verhuurderheffingIn deze motie wordt de regering verzocht af te zien van de plannen tot het invoeren van een verhuurdersheffing omdat het onwenselijk is dat huurders geconfronteerd worden met huurverhogingen bovenop de inflatie en omdat de verhuurdersheffing woningcorporaties en de noodlijdende bouwsector in ernstige problemen zal brengen.Kerngegevens

nummer 33.819, G
ingediend 17 december 2013
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan verworpen op 17 december 2013.De fractie van de PVV stemde voor.
indiener(s) P. van Dijk (PVV)
mede ondertekend door M.J. van Beek (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
M.A.J.L. Frijters-Klijnen (PVV)
T.P.A.M. Reynaers (PVV)
R. Sörensen (PVV)
dossier(s) Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (33.819)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)